obrazek01

Pilotní projekt SMART areál

V rámci koncepčního přístupu města Písek v oblasti uplatnění chytrých technologií a zlepšování životného prostředí ve městě Písku je nutné řešit i zkvalitnění nakládání s čistírenskými kaly a odpadní biomasou. Jednou z cest může být...

les 1
repka 1
les 2

Pilotní projekt SMART areál

V rámci koncepčního přístupu města Písek v oblasti uplatnění chytrých technologií a zlepšování životného prostředí ve městě Písku je nutné řešit i zkvalitnění nakládání s čistírenskými kaly a odpadní biomasou. Jednou z cest může být...

Pilotní projekt Smart areál Kašperské Hory

Město Kašperské Hory, podobně jako Město Písek, má zpracovanou koncepci Smart City. I v tomto materiálu je navrženo několik opatření ke zlepšení výroby tepla, zlepšení nakládání s kaly v rámci městské čistírny odpadních vod, ke...

zimni les 2